bookmark
ไทย
site map
Email
 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

รับแปลภาษาญี่ปุ่น ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่นให้บริการด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นโดยนักแปลภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นโดยให้บริการแปลตามคู่ภาษาต่างๆ ดังนี้

 

• แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย (Japanese into Thai translation)

• แปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น(Thai into Japanese translation)

• แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ (Japanese into English translation)

• แปลภาษาอังกฤษป็นภาษาญี่ปุ่น (English into Japanese translation)


     งานแปลภาษาญี่ปุ่นของทางศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ทุกชิ้นนั้นจะได้รับการแปลโดยนักแปลทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ด้านการแปลในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ  สัญญาทางกฎหมาย บัญชีการเงิน การตลาด ชิ้นส่วนยานยนต์  ISO เอกสารคู่มือการปฏบัติงานและเอกสารเฉพาะทางอื่นๆ นักแปลของทางเราส่วนใหญ่นั้นจบการศึกษามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหลายปี และบางท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในสถาบันการศึกษามีชื่อของไทยอีกด้วย จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ทางศูนย์การแปลของเรานั้นสามารถส่งมอบผลงานแปลคุณภาพให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านได้อย่างแน่นอน


โปรดติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 02-730-9933-4 ,092-595-9933


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น (เพียงบางส่วน)

• โรงพยาบาลเปาโล แปลเอกสารด้านการแพทย์ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษากัมพูชา
• The Milliard Boutique Apartments แปลเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น
• Ayara Kamala Resort & Spa แปลเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี และภาษาอารบิค (อาหรับ)
• Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd. แปลเอกสารการนำเสนอในระหว่างการประชุมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
• WE-EF LIGHTING Co., Ltd. แปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่น เอกสารทางวิศวกรรมแสงสว่าง
• OTENTO (THAILAND) CO.,LTD  แปลสัญญาข้อตกลงจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• บริษัท Covidien, Kendall-Gammatron จำกัด ใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารด้านวิศวกรรมการผลิต
• พลอยประทีป อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ แปลเอกสารเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
• บริษัท เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) จำกัด แปลเอกสารทางเทคนิคจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
• Pepsico (ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น) ใช้บริการล่ามอังกฤษ-ญี่ปุ่น
• Jebsen & Jessen Technology  ใช้บริการล่ามญี่ปุ่น-ไทย
• Thai Mitshi ใช้บริการล่ามญี่ปุ่น-ไทย
• บุคคลทั่วไป แปลสำเนาทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร หนังสือรับรองสถานภาพโสด ใบรับรองเงินเดือน และอื่นๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นได้รับการประดิษฐ์คิดค้นมานับพันปีที่ผ่านมา โดยมีการใช้ตัวอักษรที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าตัวอักษร "คันจิ" ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ได้พัฒนามาจากรูปภาพ และเมื่อเวลาผ่านไปได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปภาพมาเป็นตัวอักษรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่น มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ ตัวอักษรคันจิ ตัวอักษรฮิระงะนะ และตัวอักษรคะตะคะนะ

ตัวอักษรคันจิ ที่ใช้เป็นประจำมีประมาณ 2,000 ตัว และนอกเหนือจากตัวอักษรคันจิแล้ว ภาษาญี่ปุ่นยังมีตัวอักษรที่ใช้แสดงเสียงอีก 2 ชุดด้วยกันคือ ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ซึ่งตัวอักษรทั้งสองแบบนั้นได้รับการพัฒนามาจากตัวอักษรคันจิเช่นเดียวกัน โดยแต่ละชุดมีตัวอักษร 46 ตัว หนึ่งตัวอักษรเท่ากับ 1 พยางค์ เมื่อเติมเครื่องหมายพิเศษเข้าไปเสียงเดิมก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกเสียงหนึ่งได้ ซึ่งอักษระเหล่านี้สามารถนำมาใช้ออกเสียงทั้งหมดของภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ตัวอักษรฮิระงะนะ นั้นจะใช้เขียนผสมกับตัวอักษรคันจิเพื่อประกอบเป็นคำในภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

ตัวอักษรแบบคะตะคะนะ มักนำใช้เพื่อเขียนคำที่มาจากภาษาอื่นๆ เช่น ชื่อคนต่างชาติ สถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศเ เป็นต้น

 

ตารางอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

 

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2207-8503, 0-2696-3003
เว็บไซต : http://www.th.emb-japan.go.jp
อีเมล : jis@eoj.or.th, soumu@eoj.or.th

 

ที่มาบางส่วนจาก:
http://www.th.emb-japan.go.jp


TAG

 

 

แปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาญี่ปุ่น
แปลญี่ปุ่น
แปลญี่ปุ่นเป็นไทย
แปลไทยเป็นญี่ปุ่น
แปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่น
รับจ้างแปลภาษาญี่ปุ่น
นักแปลญี่ปุ่น
สถานฑูตญี่ปุ่น
เรียนต่อญี่ปุ่น
วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
ที่ตั้งสถานฑูตญี่ปุ่น
แผนที่สถานฑูตญี่ปุ่น

 

ล่ามญี่ปุ่น
ล่ามญี่ปุ่น-ไทย
ล่ามญี่ปุ่น-อังกฤษ
แปลบทความภาษาญี่ปุ่น
แปลจดหมายภาษาญี่ปุ่น
แปลสัญญาภาษาญี่ปุ่น
แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาญี่ปุ่น
แปลบัตรประชาชนเป็นญีปุ่น
แปลเอกสารขอวีซ่าไปญี่ปุ่น
แปลรับรองโสดเป็นญี่ปุ่น
แปลหนังสือรับรองสถานภาพสมรส
แปลเอกสารราชการเป็นญี่ปุ่น
แปลรายงานการประชุม
แปลเอกสารขอวีซ่า

ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครนักแปลภาษาญี่ปุน
เรียนต่อญี่ปุ่น
เบอร์โทรสถานฑูตญี่ปุ่น
สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
เมืองสำคัญในญี่ปุ่น
วีซ่าเมืองญี่ปุ่น
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
เอกสารขอวีซ่าไปญี่ปุ่น